Skolesundhedspleje

sundhed

Sundhedsplejens servicetilbud på skolerne fra januar 2020.

 

Sundhedsplejens vision er at fremme sundhed og trivsel hos børn, unge og deres familier.

 

Målet er:

At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats

  • At styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed
  • At styrke indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • Med fokus på barnet/ den unge, rådgive og vejlede, og være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
  • At være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor.
  • At samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Elever i 0.kl., 5.kl. og 8.kl. tilbydes en sundhedssamtale:

Sundhedssamtalen tager udgangspunkt i besvarelsen af spørgeskema fra skolesundhed.dk (eller tilsvarende), og er en samtale om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette.

Desuden tilbydes måling af højde og vægt, synsprøve og vurdering af kropsholdning.

I 0.kl. og 8. kl. tillige en høreprøve.

 

Elever i 1. kl. tilbydes måling af højde og vægt mhp. at følge børnenes vækst.

 

Elever i 5.kl. tilbydes sundhedspædagogisk undervisning i krop og pubertet (ca. 2 x 45 min.) på klassen. Planlægges i samråd med klassens lærere.

 

Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skolen.

 

Sundhedsplejen er praktiksted for sundhedsplejestuderende og sygeplejestuderende.

 

Sundhedsplejersken træffes:

Elever, forældre, skolen og tværfaglige samarbejdspartnere er velkomne til at kontakte sundhedsplejersken. Det er muligt at få rådgivning og vejledning i forhold til elevernes sundhed og trivsel. Og ved behov få foretaget synsprøve eller høreprøve.

Derudover er I velkomne til at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon, kontakt

via skoleintra, mail, eller via skolen.

Hver skole har tilknyttet en primær sundhedsplejerske, hvis navn, telefonnummer og mailadresse findes på skolens hjemmeside og på http://sundhedspleje.inst.vejen.dk/kontakt

 

Med venlig hilsen fra

Sundhedsplejen i Vejen Kommune.

 

 Sundhedsplejerske Ane Teuchler, Tlf.: 30 17 08 86 eller mail: awt@vejen.dk