Forældreengagement

16

Når man som forældre, har valgt Vejen Friskole som skole for sit barn, har man samtidig, ud fra skolens målsætning, valgt at være en engageret forælder. Der er mange måder at være engageret på.

Man kan vælge at stille op til bestyrelsesvalg – man kan stille op til støtteforeningens bestyrelse – man kan bidrage med sin arbejdskraft på arbejdsdage, for støtteforeningen til arrangementer osv. – eller man kan måske skaffe et brugt fodboldmål, en reol eller lignende.

Men først og fremmest kan man være engageret ved aktivt at følge sit barns trivsel og udvikling socialt og fagligt – individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens ansatte.

Det siges, fra mange sider, at opdragelse eller med et pænere ord dannelse hører hjemmet til. På Vejen Friskole ser vi det som en fællessag, hvor vi gerne som skole og forældre skal supplere hinanden ud fra en fælles grundholdning.

Respekt for hinanden

Børnene tilbringer meget tid i skolen og fritidsordningen og dermed udenfor forældrenes reelle indflydelse/rækkevidde. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi som skole har en holdning til, hvad ordentlig og ansvarsbevidst opførsel er, og at vi til stadighed arbejder med det i det daglige. Vi forventer ikke ”kæft, trit og retning”, men vi forventer at alle behandler hinanden ordentlig og med respekt for såvel den enkelte som for fællesskabet/helheden.

Vi forventer, at børnene hjælper hinanden, vi forventer at de passer på hinanden og at de ikke plager og mobber hinanden. Derfor er også den sociale del af barnets individuelle handleplan vigtig at samarbejde om, forældre, barn og ansatte imellem.

Som forældre på Vejen Friskole er man på Generalforsamlingen skolens øverste myndighed. Som skole har vi pligt til at leve op til vor målsætning, det er forældrenes pligt at føre tilsyn med at det sker, den tilsynsførende er en hjælp hertil, men hovedansvaret er forældrenes.

Vejen Friskole er ikke kun en sag for skolens ansatte og bestyrelsen, det er en sag for samtlige involverede parter.